Ba Zi - CZTERY FILARY PRZEZNACZENIA

Rok (1900 i dalsze)     Miesiac     Dzień     Godzina Minuty

Płeć

Kalkulator Ba Zi - Czterech Filarow Przeznaczenia

Godzina ---------- Dzień ---------- Miesiac --------- Rok


10-letnie FILARY FARTUUwagi


 

Wykorzystano "Four Pillars PC program"" Fourpillars.net
Wersja polska : Arkadiusz Paniuticz - RapaNui"" Feng Shui - Ba Zi