Zi Wei Dou Shu - Astrologia Purpurowej Gwiazdy 

Chińska astrologia jest starożytną formą przepowiadania przyszłości opartą na studiowaniu zjawisk astronomicznych . Zi Wei (Tzu Wei) lub astrologia Purpurowej Gwiazdy została uporządkowana w czasach dynastii Sung (980-1280 ne) przez mistrza astrologii Chen Tu Nan lub Chen Xi Yi. System astrologiczny Zi Wei koncentruje się na koncepcji Ming (los, przeznaczenie). Odczytuje się, czy Twój los (fart) jest korzystny czy niekorzystny. Astrologia Purpurowej Gwiazdy - Zi Wei Dou Shu została skodyfikowana około 80 lat wcześniej niż Zi Ping Ba Zi - Cztery Filary Przeznaczenia. Zi Ping bazuje na 8 znakach lub czterech filarach, a nie gwiazdach czy planetach. Jest raczej formą dywinacji niż astrologii. Większość profesjonalnych praktyków w Chinach, Hong Kongu i Tajwanie, praktykuje lub zna oba systemy.

W swych początkach astrologia była wykorzystywana wyłącznie dla Cesarza (Imperatora) i dopiero dużo później były robione horoskopy dla innych osób. Nie ma powiązania pomiędzy zachodnią i chińską astrologią. Zachodnia astrologia bazuje na ścieżce słońca przez niebo i patrzy jakie konstelacje są na tej drodze. Chińska astrologia bazuje na gwieździe Polarnej - Zi Wei i konstelacjach z nią związanych. W kultywowaniu duchowego taoizmu (Nei Gong), Purpurowa/Polarna gwiazda ma znaczący wpływ i jest rozpatrywana jako droga do najwyższych duchowych wartości. Chińska astrologia nie skupia się na psychologicznych znaczeniach, prognozy chińskiej astrologii powinny być brane dosłownie lub jako cechy przeznaczenia. Można odczytywać bardziej sytuacyjnie, ale dosłowne znaczenie winno być jasno zrozumiane. Chińska astrologia nie daje statycznego, ustalonego czy absolutnego odczytu. Określane są możliwości wydarzeń, bazując na Twoich czterech filarach oraz planetach, które są obecne w chwili Twoich narodzin, jak również w cyklach czasowych Twojego życia. Chińska astrologia informuje Cię co się wydarzy, jeżeli będziesz kontynuował Twój normalny tryb postępowania. Jeśli zmienisz swe zachowanie, możesz odmienić swój los. Używanie wiedzy ze swego horoskopu, aby wpłynąć na swoje życie, jest najwyższym zastosowaniem tej starożytnej wiedzy-nauki.

Każdego dnia w Chinach ludzie używają Chińskiego Almanachu "Tong Shu", aby określić korzystne lub szczęśliwe dni. Kalendarz ten, jego składniki czasowe, jest podwaliną dla 10.000-letniego Chińskiego Kalendarza i dla Chińskiej Astrologii. Legenda mówi, że cesarz Yao polecił swym dwóm braciom, Hsis i Ho, zbudowanie kalendarza, aby ludzie wiedzieli, kiedy zaczynają się sezony oraz kiedy siać i kiedy zbierać plony. Bracia stworzyli kalendarz lunarny bazujący na cyklach księżyca. Chiński kalendarz systematycznie zamienia jednostki czasu na odpowiadające im jednostki energii. Jednostki te są skategoryzowane w dwóch obszarach. Pierwszy z nich to 10 Pni i 12 Konarów, a drugi to Pięć Elementów.

W astrologii Zi Wei mamy wiele obliczeń. Niektóre książki oraz nauczyciele oferują od 14 do 150 gwiazd. Chen Xi Yi w swej książce "Kompletna Księga Zi Wei Dou Shu" napisał : " Gwiazdy są umieszczane w 12 pałacach, a liczba ich jest ustalona na 36. ". Każdy wykres astrologiczny składa się z 12 standartowych pałaców i odpowiadających im 12 konarów. Te 12 konarów będzie takie same dla każdego wykresu i są wyjściowym punktem dla stworzenia Horoskopu. Każdy Pałac identyfikuje się przez jego Konar lub znak Chińskiego Zodiaku. Pierwszym krokiem jest ustalenie Twoich Czterech Filarów (inaczej Ba Zi), które muszą być bazowane na Kalendarzu Lunarnym, zwracając szczególną uwagę na numer lunarnego miesiąca oraz lunarnego dnia. Kolejnym krokiem jest ustalenie rozłożenia 14 gwiazd głównych oraz od 12 do 120 gwiazd pomocniczych w poszczególnych pałacach. Rozmieszczenie gwiazd mówi nam o predyspozycjach danej osoby, jej charakterze oraz możliwych zdarzeniach w jej życiu.

12 Pałaców
Ming to Twój los, natura urodzenia, stan wyjściowy i ścieżka życia. Często odkrywa talenty i poziom osiągnięć życiowych.
Rodzice opisuje przeszłość naszych rodziców oraz informacje o przełożonych lub osobach starszych w naszym życiu.
Karma - Temperament odzwierciedla emocje, ogólne cechy charakteru oraz zachowania. Ten obszar pokazuje jakość emocji z jakimi przychodzimy na świat, nasze wstępne uwarunkowania.
Własność-Posiadanie związany z posiadaniem własności i nieruchomości.
Kariera pokazuje jakie zawody są korzystne i potencjalny poziom osiągnięć zawodowych.
Przyjaciele odzwierciedla przyjaciół, wpływowych ludzi lub osoby podporządkowane.
Podróż pokazuje nasz los podczas podróżowania, zarówno zawodowo jak i dla przyjemności.
Zdrowie odzwierciedla generalnie stan zdrowia, włączają ewentualne wypadki.
Pieniądze-Bogactwo pokazuje nasz poziom finansowy lub bogactwa.
Dzieci ukazuje związki z dziećmi, może też odnosić się do podwładnych.
Małżonek-Małżeństwo opisuje relacje oraz charakter małżonka.
Rodzeństwo opisuje charakter braci i sióstr oraz relacje z nimi, włączając w to przyjaciół oraz współpracowników.


Konsultanci Feng Shui i Ba Zi - Czterech Filarów Przeznaczenia,uczniowie Mistrzów He Luo, Howarda Choya, Ken Laja i Josepha Yu; moderatorzy forów internetowych Feng Shui w Singapurze

Kontakt : tel. 0-61-826-78-61,                                                        
kom: 0-508-374-368